Jessica Nuccio va ser una Gilda espectavular.Amb la serva veri àgil i fresca va brillar sobrie l’escenari.En la interpretació de Caro Nome ,el pùblic gairebé va deixar de respirar per no perdre ni un matis dels pianissims que sembrava capac d’aguantar indefinidament amb un fil de veu.